Zmaturujem.sk

Maturita z Ruštiny

Aplikácie

Adobe Reader pre iOS
Adobe Reader pre Android


2015

pdf  Test Ruský jazyk B1
pdf  Test Ruský jazyk B2
pdf  Odpovede Ruský jazyk B1
pdf  Odpovede Ruský jazyk B2
pdf  Téma Ruský jazyk B1
pdf  Téma Ruský jazyk B2
music  Listening Ruský jazyk B1
music  Listening Ruský jazyk B2

2014

pdf  Test Ruský jazyk B1
pdf  Test Ruský jazyk B2
pdf  Odpovede Ruský jazyk B1
pdf  Odpovede Ruský jazyk B2
pdf  Téma Ruský jazyk B1
pdf  Téma Ruský jazyk B2
music  Listening Ruský jazyk B1
music  Listening Ruský jazyk B2

2013

pdf TEST Ruský jazyk B1
pdf TEST Ruský jazyk B2
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B1
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B2
pdf TÉMA Ruský jazyk B1
pdf TÉMA Ruský jazyk B2
music LISTENING Ruský jazyk B1
music LISTENING Ruský jazyk B2


2012

pdf TEST Ruský jazyk B1
pdf TEST Ruský jazyk B2
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B1
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B2
pdf TÉMA Ruský jazyk B1
pdf TÉMA Ruský jazyk B2
music LISTENING Ruský jazyk B1
music LISTENING Ruský jazyk B2


2011

pdf TEST Ruský jazyk B1
pdf TEST Ruský jazyk B2
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B1
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B2
pdf TÉMA Ruský jazyk B1
pdf TÉMA Ruský jazyk B2
music LISTENING Ruský jazyk B1
music LISTENING Ruský jazyk B2


2010

pdf TEST Ruský jazyk B1
pdf TEST Ruský jazyk B2
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B1
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B2
pdf TÉMA Ruský jazyk B1
pdf TÉMA Ruský jazyk B2
music LISTENING Ruský jazyk B1
music LISTENING Ruský jazyk B2


2009

pdf TEST Ruský jazyk B1
pdf TEST Ruský jazyk B2
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B1
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B2
pdf TÉMA Ruský jazyk B1
pdf TÉMA Ruský jazyk B2
music LISTENING Ruský jazyk B1
music LISTENING Ruský jazyk B2


2008

pdf TEST Ruský jazyk A
pdf TEST Ruský jazyk B
pdf TEST Ruský jazyk C
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk A
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk B
pdf ODPOVEDE Ruský jazyk C
pdf TÉMA Ruský jazyk A
pdf TÉMA Ruský jazyk B
pdf TÉMA Ruský jazyk C
music LISTENING Ruský jazyk A
music LISTENING Ruský jazyk B
music LISTENING Ruský jazyk C

 Autorom testov je Národny ústav certifikovaných merani vzdelávania (NÚCEM).