Vitajte na stránkach zmaturujem.sk

Na tejto stránke nájdete nie len termíny na maturitu, PDF a listening maturitných testov, ale aj online testy na maturitu s okamžitým vyhodnotením priamo na webe.
 
Verím, že Vám to pomôže a zmaturujete jednoducho a bez problému.
Partneri
Reklama
Naše Logo
Pridajte si naše logo na Vašu stránku!
Zmaturujem

MATURITA ZO SLOVENČINY
2011

Ukážka 1

Za otepľovanie môže človek

Myslím si, že tému globálneho otepľovania nieje potrebné nejako obzvlášť uvádzať. V súčasnosti ide o jeden z najpálčivejších environmentálnych problémov spoločnosti. Podľa niektorých je to dokonca problém, ktorý predbehne svojou dôležitosťou aj terorizmus. Klimatológovia ohlásili definitívny koniec veku našej klimatickej nevinnosti. Dopracovali sa až k 90-percentnej istote, že človek po prvý raz v histórii Zeme spôsobuje globálne otepľovanie. To ešte viac skomplikuje mnohým ľuďom život a ohrozí ďalšie živočíšne druhy. Štúdiu zostavili odborníci 113 krajín Medzinárodného panelu pre klimatické zmeny dlhodobo študujúci vývoj klímy. Pre vlády je nezáväzná, Európska komisia však už krajiny Únie vyzvala, aby na varovanie zareagovali konkrétnymi činmi. Je to naozaj naliehavýapel. Uvedomia si najmä politici, že stojíme na hranici ohrozenia?
To sú otázky, ktoré ma znepokojujú ako človeka, ale aj ako profesionála, ktorý sa zaoberá týmto problémom. Stav otepľovania sa môže zapáčiť tým z nás, ktorí žijeme v chladnom podnebí. Zvýšenie celkovej teploty však povedie k zmene celkového podnebia. Keby bola zmena malá a dochádzalo k nej dostatočne pomaly, skoro určite by sme boli schopní sa jej prispôsobiť. S rýchlym rozvojom svetového priemyslu však nieje pravdepodobné, že byzmena bola buďmalá, alebo pomalá.
Michal Ač, SME, 2007, upravené

1) Z ukážky 1 vyplýva, že

A)
B)
C)
D)

2) V ktorej možnosti je najlepšie vystihnutý význam zvýraznenej časti nasledujúcej vety z ukážky 1?
Klimatológovia ohlásili definitívny koniec veku našej klimatickej nevinnosti.

A)
B)
C)
D)

3) Z ukážky 1 vyplýva, že

A)
B)
C)
D)

4) Michal Ač v ukážke 1 tvrdí, že

A)
B)
C)
D)

5) Do ktorej z nasledujúcich novinových rubrík by na základe svojho obsahu ukážka 1 nepatrila?

A)
B)
C)
D)

6) Vypíšte z ukážky 1 prvé slovo vety, ktorá vyjadruje, že sa končí jedna etapa v živote ľudstva.

Odpoveď:

7) Z prvého odseku ukážky 1 vypíštejedno slovo, ktoré vzniklo skladaním.

Odpoveď:

8)Vypíšte z prvého odseku ukážky 1 synonymum k slovu výzva.

Odpoveď:

Ukážka 2

Hans Sachs - Diablova ženitba so starenou, ktorá ho odohnala

Raz diabol prišiel na zem dolu
a manželom sa stať mal vôľu.
I oženil sa so starenou,
bohatou, ale špatnou ženou.
A len čo manželom sa stal,
už úzkosť cítil, veľký žiaľ.
Furt škriepila sa starucha,
zavše aj padli zauchá,
na lôžku vši ho, ploštice
trápili vnoci velice.
Tu zostať, hútal, nieje možné,
do pustín radšej divých hrozne
a do hôr pôjdem. Budem sám
a väčší pokoj bude tam.

Hneď v hore bol. Tu z konára na hradskej videl lekára prichodit’ k lesu.
Kapsu liekov mal onen lekár pod mentiekou.


K tomu sa čert hneď pripája
a rečie: „Môžme obaja
spoločne liečiť ľudí, lež
rovnako sa rozdeľme tiež.“
Lekár sa spýtal, ktožeje,
a diabol sa len usmeje
a vraví, koľko múk a
v manželstve s babou vytrpel...

9) V ktorom z nasledujúcich veršov z ukážky 2 sa nachádza dejový prvok?

A)
B)
C)
D)

10) Ktoré z nasledujúcich slovies uvádza v ukážke 2 vnútorný monológ postavy?

A)
B)
C)
D)

11) Prídavné meno bohatou vo štvrtom verši ukážky 2 je súčasťou

A)
B)
C)
D)

12) Do ktorej skupiny slov slovnej zásoby zaraďujeme slovo velice?

A)
B)
C)
D)

13) Ktorá jazykovedná disciplína sa zaoberá poradím slov vo vete?

A)
B)
C)
D)

14) Ktorá z postáv v ukážke 2 (diabol, starena, lekár) použila v komunikácii iba verbálne komunikačné prostriedky?

Odpoveď:

15) Vypíšte zo zvýrazneného textu v ukážke 2 tie štyri slová, ktoré by mali stáť na začiatku veršov, ak by daný úsek textu nebol napísaný v riadkoch. (oddeľte ich čiarkou a medzerou)

Odpoveď:

16) Napíšte príslušný tvar množného čísla podstatného mena zlo, ktoré patrí na zakryté miesto v ukážke 2.

Odpoveď:

Ukážka 3

Na Spiši sa vietor vyzúril naplno, zanechal spúšť

Búrka a veterná smršť, ktoré sa prehnali Spišom v pondelok večer, spôsobili vážne problémy. Silný vietor postrhával strechy z rodinných domov, tie sa váľali po cestách ako zhúžvaný papier. Okrem toho hasiči celý večera celú noc odstraňovali spadnuté stromy na cestách.
SPIŠ. Najkritickejšia situácia bola v okresnom meste Levoča. Vietor tu strhol strechy a spôsobil aj ďalšie škody spolu na deviatich domoch. Vládla tu panika, niektorí ľudia si mysleli, že nastal koniec sveta. Okrem toho vietor strhol strechy na dvoch domoch v obci Iliašovce a v obci Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves.
Strechu aj krovy strhol vietor na bytovom dome v Levoči na ulici Železničný riadok, ktorý patrí mestu. Ľudia začali prepadávať panike. V pondelok večer niektorí postávali pred domom so zbalenými taškami, pretože sa báli stráviťnoc v dome.
„Na chodbách sme si zapálili sviečky a modlili sme sa. Do rána sme okrem toho museli zbierať v bytoch vodu. Steny máme premočené,“povedala nám Zuzana Berková, ktorá býva na najvyššom poschodí. Táto (žena z Levoče) bola práve pri okne, keďz domu spadla strecha.
Erika Karasová, Korzár, 17. 8. 2010, skrátené

17) Ukážka 3 predstavuje časť

A)
B)
C)
D)

18) Autorka v ukážke 3 predovšetkým

A)
B)
C)
D)

19) Text v ukážke 3 vymedzený úvodzovkami predstavuje

A)
B)
C)
D)

20) Obyvatelia bytového domu v Levoči si zbalili tašky a vyšli pred dom, lebo

A)
B)
C)
D)

21) Ktoré slohové postupy sa využívajú v publicistickom štýle?

A)
B)
C)
D)

22) Koľko levočských domov ostalo podľa ukážky 3 bez strechy?

Odpoveď:

23) Napíšte pravopisne správne jedno slovo, ktoré má rovnaký význam ako zvýraznené slovné spojenie v nasledujúcej vete.
Táto (žena z Levoče) bola práve pri okne, keďz domu spadla strecha.

Odpoveď:

24) Vypíšte z predposledného odseku ukážky 3 jednu vokalizovanú predložku.

Odpoveď:

Ukážka 4

Boccaccio - Dekameron

(úryvok, upravené)
Aby som teda aspoň čiastočne napravil hriechy osudu, ktorý je skúpy na pomoc práve tam, kde už ubúda síl, ako to vidíme pri nežnom pohlaví, a aby som poskytol pomoc a útechu tým, ktorí milujú (lebo tým druhým stačí, keď majú ihlu, vreteno a kolovrat), chcem vyrozprávať sto noviel, rozprávok či podobenstiev alebo historiek, môžeme ich tak či onak nazvať, ktoré si v priebehu desiatich dní nedávno rozprávala početná spoločnosť siedmich žien a troch mládencov, keď mnohí umierali na mor, a pridám aj niekoľko piesní, ktoré tie panie spievali pre svoje potešenie.
A verím aj to, že tieto príbehy zaženú každú nudu. Ak sa tak stane (a nech to dá Boh), nech za to ďakujú Amorovi. Ten ma zbavil pút a dovolil mi, aby som sa postaral o ich zábavu.

25) Význam poslednej vety ukážky 4 môžeme obrazne pretlmočiť ako:

A)
B)
C)
D)

26) Na základe ukážky 4 rozhodnite, komu chce autor poskytnúť svojím dielom útechu.

A)
B)
C)
D)

27) Zvýraznená časť slovného spojenia napraviť hriechy osudu je

A)
B)
C)
D)

28) V ktorej možnosti je uvedená najpravdepodobnejšia časť diela Dekameron, z ktorej je ukážka 4?

A)
B)
C)
D)

29) Pre ktorý literárny žánerje typický veľký rozsah?


A)
B)
C)
D)

30) Napíšte názov literárneho obdobia, ktoré proti stredovekému „pamätaj na smrť“ stavia oslavu radostného života.

Odpoveď:

31)Vypíšte z druhého odseku ukážky 4 dvojicu antoným. (oddeľte ich pomlčkou "-")

Odpoveď:

32) Z koľkých viet sa skladá súvetie v prvom odseku ukážky 4?

Odpoveď:

Ukážka 5

Ladislav Nádaši-Jégé - Cesta životom

(úryvok, upravené)
Narodil som sa roku 1873 v malom sídelnom meste jednej zo slovenských stolíc. Môj otec pochádzal z neďalekej dediny. Bol pánskym krajčírom. Jeho otec bol malým gazdom, ktorý sa celý život trápil na desaťjutrovom majetočku. Detí mal nazvyš, hovorieval, že sa mu rodili podľa Božej vôle.
Ako chlapec som často chodieval k starým rodičom. Jedny prázdniny som - už ako dorastajúci chlapec - skoro celé strávil u nich. Bol to hotový majáles, ktorý mi až oveľa neskôr v živote urobil zrozumiteľným rozdiel medzi beznádejným, v temných uliciach a brlohoch sa míňajúcim živorením fabrických robotníkov a omnoho rozmanitejším žitím sedliakov, ktorí inak stoja na nepomerne nižšej životnej úrovni.
Život roľníkovje spestrený rozličnými prácami podľa období roka, robotník v meste má ugniavenú dušu obrazmi bez farby a rozmanitosti. Mnohí roľníci znášajú s úsmevom biedu, pre ktorú by sa fabrický robotník búril, a i najväčšia strata, ktorú zapríčiňuje smrť, je na dedine zmiernená toľkými srdečnými, ba humornými črtami, toľkou oddanosťou do vôle Božej, že i takýmto úderom odoberie veľkú čiastku bôľu a beznádeje.

33) V druhom a treťom odseku ukážky 5 autor využíva

A)
B)
C)
D)

34) Podľa autora ukážky 5 sa roľníci líšia od robotníkov tým, že majú

A)
B)
C)
D)

35) Zvýraznené slovo majáles sa v ukážke 5 spája

A)
B)
C)
D)

36) V ktorom slohovom útvare/žánri by sa najlepšie uplatnil text z prvého odseku ukážky 5?

A)
B)
C)
D)

37) Ktorým slovotvorným postupom vzniklo slovo majetoček?

A)
B)
C)
D)

38) Napíšte pravopisne správne zhodný prívlastok, ktorý má rovnaký význam ako nezhodný prívlastok v slovnom spojení robotník v meste.

Odpoveď:

39) V akom príbuzenskom vzťahu je v ukážke 5 rozprávač s malým gazdom?

Odpoveď:

40)Vypíšte z tretieho odseku ukážky 5 sloveso, ktoré významovo úzko súvisí s pojmom revolta.

Odpoveď:

Ukážka 6

Ján Smrek - Poézia moja láska

(úryvok)
Lenže čo je to talent? Talent nie je len umelecká technika, ale najmä umelecký charakter - a pod umeleckým charakterom treba rozumieť aj ľudský charakter. A keď to nemienim obchádzať, totiž tento etický princíp, ako básnik, nesmiem sa spreneveriť ani ako _______, lebo by som sa stal rozpoltenou osobnosťou, človekom polovičatým, ktorý ani na tamtom, ani na tomto poli nič poriadne nedokáže.
Takto som asi rozmýšľal v tých kritických chvíľach, keď som mal v redakcii Denníka na výber: alebo sa pretvarovať, alebo sa porúčať. Poézia - ak už nehovorím o politickom svedomí - mi imperátorsky ukázala správnu cestu.
Keď som sa v tých dňoch utiahol v Redute do svojho výklenku a díval sa oblokom dole na študentské korzo, ktoré som mal tak rád, cítil som, že mnou odrazu prechádzajú iskry z nového dramatického napätia a zdalo sa mi, že sa oslobodzujem od všetkého malicherného, trpasličieho, čo ma obkľučovalo a pridúšalo tam v tom ovzduší už zmerkantilizovanej a len pseudoslovenskej ideológie. Aj keďschudnem na kosťa kožu, neostanem pri tých egyptských mäsových hrncoch.

41) Ktorý slohový postup dominuje v ukážke 6?

A)
B)
C)
D)

42) Aké rozhodnutie básnika nepredstavuje posledná veta ukážky 6?

A)
B)
C)
D)

43) V ktorej možnosti je najvýstižnejšie vysvetlený význam slovného spojenia pseudoslovenská ideológia z posledného odseku ukážky 6?

A)
B)
C)
D)

44) Ktoré z nasledujúcich tvrdení o Jánovi Smrekovi vyplýva z ukážky 6?

A)
B)
C)
D)

45) Ktoré z uvedených slov patrí na zakryté miesto v ukážke 6?

A)
B)
C)
D)

46) Do ktorej vrstvy slovnej zásoby zaraďujeme slová zmerkantilizovaný, imperátorský z hľadiska pôvodu?

Odpoveď:

47) Do ktorého literárneho smeru patrí prevažná časť tvorby Jána Smreka?

Odpoveď:

48) V celej knihe Poézia moja láska píše Ján Smrek o svojom živote a diele. Ako sa nazýva takýto druh knihy?

Odpoveď:

Ukážka 7

Jozef Gregor Tajovský - Statky-zmätky

(úryvok, upravené)
Prvý _______
Ľavko, Žofa, Ďurko.
ŽOFA (živá, jazyčná žena): Ja by som ti, syn môj, len takú rada, čo by i nejakú obnôšku mala, meno moje. Pri ženbe i rozumu sa načim poradiť, nielen čo oči vidia.
ĽAVKO (starý furták): A veďtije Evka už aspoň piata frajerka, ako si z vojny doma.
ŽOFA (tajnostne): A Bete, vydatej žene, pokoj. V cudzej kapuste chytia ťa, meno moje.
ĎURKO (driečny ľahtikár): A ktože vám to už?
ŽOFA: Ani ťa nieje hodna.
ĎURKO: Veďsomja len tak zašiel k nej niektorý raz ako k susede a - u ž t o viete.
ŽOFA: Ty si, chvalabohu, hodný, pekný urástol, na rozume ti z vrstovníkov nikto nechytí, nuž si môžeš i troška preberať, meno moje.
ĽAVKO: Hádam - môj syn! Ja som ho vychoval, vyučil. Môjho rozumu sa chytaj i teraz.
ŽOFA: Tak, meno moje. Ja sa vše poobzerám po tých našich dievčencoch, ale nič sa mi to nezdá. Medzi želiarskymi tebe rovnej niet. Mohla by si prsty oblízať i Marka Suchých, Anča Vrtiake... Ale veďsom počula, že sa ty točíš i okolo Judky Bielych. Ej, či to tak?
ĎURKO: Načo som vás mal baláchať? Ktože vie, či by šla, či b y j u dali.
ĽAVKO: To je poriadna! Lepšej by ti nevedel ani vlastný otec poradiť. Ej, to by bola - gazdovská! Nemusel by si sa plahočiť v zime po furmankách, zárobkoch ako tvoj otec.

49) V závere hry sa vzťah Bety a Ďurka vyvinul tak, že

A)
B)
C)
D)

50) Autor nazval Ďurka v ukážke 7 ľahtikárom, lebo

A)
B)
C)
D)

51) Ktorú charakterovú vlastnosť pripisuje v ukážke 7 Žofa synovi?

A)
B)
C)
D)

52) Ktorý z nasledujúcich frazeologizmov najlepšie vystihuje záver drámy Statky-zmätky?

A)
B)
C)
D)

53) Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme

A)
B)
C)
D)

54) Napíšte názov časti divadelného dejstva, ktorý patrí na zakryté miesto v ukážke 7.

Odpoveď:

55) Vypíšte z ukážky 7 dve slová, ktoré pomenúvajú dva typy dievčat podľa veľkosti majetku. (oddeliť čiarkou a medzerou)

Odpoveď:

56) Aký typ vety z hľadiska modálnosti/obsahu predstavuje nasledujúca veta?
Načo som vás mal baláchať?

Odpoveď:

Ukážka 8

Dušan Mitana - Patagónia

(úryvok)
Akoby tam nepatrila, akoby tam bola iba omylom. Sedela tri rady predo mnou, dlhé čierne vlasy jej pokojne ležali na pleciach, zakrývali chrbát. Boli nehybné. Možno, že práve tá nehybnosť ma upútala. Všetko okolo nej bolo v pohybe, v šialenom extatickom kŕči, všetci vrešťali, zavýjali, šklbali si vlasy, nechtami si rozrývali tváre, a ona sedela a vlasy sa jej nehýbali. Dúfal som, že to nie je znamením sústredenia, ale nudy, pretože to bola najhoršia kapela, akú som kedy počul. Robili skutočne iba veľký rev. Zostal som len zo zvedavosti. Bol som zvedavý, aká tvár patrí k tým nehybným vlasom. Bál som sa, aby sa mi nestratila v zmätku po skončení koncertu, a práve keď som uvažoval nad týmto problémom, vstala, pretlačila sa do uličky a kráčala von. Okrem mňa si to vari nikto nevšimol; bola to druhá časť koncertu, tí štyria bigbiťáci na pódiu vedeli zrejme niečo o gradácii, lebo rev, ktorý robili teraz, bol už o niekoľko decibelov nad mojou vrchnou hranicou. Obecenstvo šalelo a nevedel som, kto z nás je hluchý. Podľa všetkého ja. Ale potešilo ma, že nie som sám; ona predsa tiež odchádzala. Vonku som videl dálších hluchých.
Na zastávke električky som ju neoslovil. Predbehol ma mladík s fešáckymi fúzikmi.
„Tak čo, slečna, čakáte, čakáte?“ spýtal sa a tváril sa ležérnejšie ako všetci hollywoodski kovboji spolu. Aj cigaretu v ústach ekvilibristicky prehadzoval z kúta do kúta.

57) Ktorá z nasledujúcich viet vystihuje obsah ukážky 8?

A)
B)
C)
D)

58) Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z prvého odseku ukážky 8?

A)
B)
C)
D)

59) Aký bol zámer autora v ukážke 8?

A)
B)
C)
D)

60) Ktoré z nasledujúcich diel napísal Dušan Mitana?


A)
B)
C)
D)

61) V ktorom slove sa neuplatnilo pravidlo o rytmickom krátení?

A)
B)
C)
D)

62) Vypíšte z nasledujúcej vety časticu.
Okrem mňa si to vari nikto nevšimol.

Odpoveď:

63) Určte druh vedľajšej vety v súvetí: Bol som zvedavý, aká tvárpatrí k tým nehybným vlasom.

Odpoveď:

64) Vypíšte z ukážky 8 slovo, ktoré je odpoveďou na nasledujúcu otázku.
Čím vystupňovali hudobníci v ukážke 8 náladu obecenstva v sále?

Odpoveď:


TIMMER TIMMER