Vitajte na stránkach zmaturujem.sk

Na tejto stránke nájdete nie len termíny na maturitu, PDF a listening maturitných testov, ale aj online testy na maturitu s okamžitým vyhodnotením priamo na webe.
 
Verím, že Vám to pomôže a zmaturujete jednoducho a bez problému.
Partneri
Reklama
Naše Logo
Pridajte si naše logo na Vašu stránku!
Zmaturujem

MATURITA ZO SLOVENČINY
2010

Ukážka 1

Edgar Alan Poe – Vražda na ulici Morgue

A ja som čítal:
NÁLEZ – V Boulonskom lesíku chytili zavčas ráno dňa... (deň vraždy) veľkého žltohnedého orangutana druhu žijúceho na Borneu. Majiteľ (ktorý je, ako je známe, námorníkom na maltskej lodi) si môže zviera prevziať, ak dostatočne preukáže jeho totožnosť a zaplatí neveľké výdavky spojené s chytením a opaterou zvieraťa. Hláste sa vo Faubourg St. Germain, ulica..., číslo..., III. posch.
– Ako môžete vedieť, – spýtal som sa, – že ten človek je námorníkom, a ešte k tomu na maltskej lodi?
– Vedieť to neviem, – odvetil Dupin. – Aspoň nie určite. Ale tu mám kúsok stuhy a podľa tvaru i toho, aká je mastná, súdim, že slúžila na uväzovanie vlasov do dlhého vrkoča, ktorý majú námorníci tak radi. Navyše takýto uzol uviaže málokto okrem námorníka; je charakteristický pre Malťanov. Stužku som našiel pod bleskozvodom. Ani jednej zo zavraždených patriť nemohla. A ak sa aj mýlim, nestala sa nijaká chyba, keď som text formuloval tak, ako ste ho čítali. No ak mám pravdu, získam veľa, Francúz, ktorý je síce nevinný, ale o vražde vie, si, prirodzene, dobre rozmyslí, či odpovedať. (úryvok)

1) V ktorej z možností je uvedený pravdepodobný dôkaz, že majiteľ orangutana v ukážke 1 je námorník?

A)
B)
C)
D)

2) Ktorý slohový útvar predstavuje zvýraznená časť ukážky 1 pod názvom NÁLEZ?

A)
B)
C)
D)

3) V ktorej možnosti je správne uvedený druh zámena v slovnom spojení nijaká chyba?

A)
B)
C)
D)

4) V ktorej z možností je adresa napísaná pravopisne správne?

A)
B)
C)
D)

5) Ktorým slovotvorným postupom vzniklo slovo žltohnedý?

A)
B)
C)
D)

6) Ktorým slovným druhom je vyjadrený predmet vo vete Ani jednej zo zavraždených patriť nemohla?

Odpoveď:

7) Vypíšte z posledného odseku ukážky 1 vokalizovanú predložku.

Odpoveď:

8) Z vlastného podstatného mena v poslednom súvetí ukážky 1 vytvorte pravopisne správne prídavné meno.

Odpoveď:

Ukážka 2

Ján Botto – Smrť Jánošíkova

On spí – mladý syn Tatier, zbičovaný zlostne;
tu skovaný v okovoch, ale voľný vo sne.
Oj spi duša mladušká spi pekný dlhý sen –
keď v skutku nie, svoj život skonč trebárs vo sne len!
Spí opretý na kláte, odretý zo zlata,
ale na ňom nadzemská ligoce sa šata.
Tieň kríža mu na prsiach, na čele blesk žiari,
rúčky, nôžky krvavé – a úsmev na tvári.
Bo svetlom tým, čo zhora okienkom dnu vpadá,
s sebou, s Bohom zmierená duša jeho mladá –
sťa rebríkom Jakuba v iný svet vyšla si
hľadať pravú otčinu prasvetla i krásy.
A tam pred ňou tajomný závoj sa rozdvojí:
i v zorách dňa večného vítajú sa svoji.
Tak sníva junák väzeň mladosti krásny sen:
oj, ži mi, ži, junák môj, ži aspoň vo sne len!
Snívaj, snívaj o slávy báječnom úslní –
snívaj aspoň, príde čas a sen tvoj sa splní! –
(úryvok, upravený)

9) Z hľadiska dodržania pravidiel sylabického veršového systému by mohol byť zvýraznený verš v ukážke 2 snívaj aspoň, príde čas a sen tvoj sa splní! nahradený veršom:

A)
B)
C)
D)

10) O čom sníva junák v ukážke 2?

A)
B)
C)
D)

11) Koľko čiarok treba podľa platného slovenského pravopisu doplniť do tretieho verša ukážky 2?

A)
B)
C)
D)

12) V ktorej možnosti nie je uvedené slovo s rovnakým významom, aký má zvýraznené slovo v nasledujúcom verši?
hľadať pravú otčinu prasvetla i krásy

A)
B)
C)
D)

13) Lepšiu budúcnosť Slovákov v texte ukážky 2 ohlasuje

A)
B)
C)
D)

14) Pomenujte umelecký jazykový prostriedok, ktorý predstavuje nasledujúci verš:
tu skovaný v okovoch, ale voľný vo sne.

Odpoveď:

15) Pomenujte rým básne v ukážke 2.

Odpoveď:

16) Koľko viet obsahujú prvé dva verše druhej strofy v ukážke 2?

Odpoveď:

Ukážka 3

Dobroslav Chrobák – Kamarát Jašek

Kolibu sme našli takú, ako sme ju nechali. Iba bĺch – vedel som – sa v nej nanosilo od jari. Nemáš väčšie svinstvo ako takúto opustenú kolibu. No na jednu noc, myslel som si, bude i takáto dobrá… Vyhádzal som iba starú čečinu a nalámal čerstvú. Na druhý deň vytratil som sa za rána, vyhovoriac sa Etelke, že idem navštíviť známeho baču do Žúberovej…
V skutočnosti som vyšiel hore do radov na Sokolovú. Tu, na samom vrchu, vyvalil som sa horeznačky, díval sa do neba i ponad bezbrehé more hôr a tešil sa z dokonalého diela.
Zostávalo vykonať len veľmi málo. A môže sa to nechať i na zajtra...
Tento deň, tento ostatný deň strávim v pokoji, zmierený s Bohom, so svetom i s tým, čo ešte treba vykonať, čo treba zajtra vykonať...
Panebože, koľko je tu dreva, koľko hôr a v horách zveriny, krotkej a divokej! Koľko všelijakého pechorenia a hmýrenia, drobných zápasov i mohutných, ďalekou ozvenou sa ohlášajúcich bojov. A z toho všetkého ťažia ľudia, čo bývajú v dedinách, roztrúsených tam v diaľke, hlboko pod tebou. Bijú sa s tým a rujú, vymýšľajú silu všelijakých spôsobov a nástrah, ktorými nad týmto víťazia, a zvláčajú k sebe, do dvorov.
Pozri len, každá vec má svoje meno, každý vrch sa volá inakšie a každá trávička, každý strom a zver. A prečo je to tak? Len preto, aby to ľudia ľahšie premáhali, aby sa vedeli dorozumieť v boji proti tej nesmiernosti.
(úryvok, upravené)

17) Dôvodom, pre ktorý rozprávač v ukážke 3 opustil Etelku, je jeho

A)
B)
C)
D)

18) Vzťah rozprávača k prírode v ukážke 3 najlepšie charakterizujú slová

A)
B)
C)
D)

19) V ktorej možnosti je uvedený znak naturizmu nachádzajúci sa v ukážke 3?

A)
B)
C)
D)

20) V ktorej možnosti je správny zápis priamej reči?

A)
B)
C)
D)

21) Tvorba ktorého z nasledujúcich autorov nie je ťažiskovo zaradená do medzivojnového obdobia?

A)
B)
C)
D)

22) Nájdite v treťom odseku ukážky 3 slovo, ktoré vyjadruje duševný stav rozprávača.

Odpoveď:

23) Vypíšte z prvých troch odsekov ukážky 3 jedno expresívne sloveso.

Odpoveď:

24) Vypíšte zo slova horeznačky prízvučné slabiky. (oddeľte ich čiarkou)

Odpoveď:

Ukážka 4

Jiří Vacek – Žiť, hoci aj na kolenách

Nikdy som sa nechcel vracať k udalostiam, ktoré ovplyvnili môj život. Boli väčšinou bolestné. Ani dnes ešte neviem, čo spomienky vo mne vyvolajú – aké pocity, nálady alebo depresívne stavy. Iba sľub, daný v časoch choroby, sľub sebe i mojim priateľom, ma doviedol k tomuto pokusu. Pretože v poslednej dobe sa mnoho ľudí snaží opísať svoju emigráciu, chcel som sa tiež o to pokúsiť. Emigroval som vlastne dvakrát. Prvý raz, keď som v roku 1969 opustil republiku, druhý v roku 1975, keď som opustil sám seba a začal užívať drogy. Nemyslím si, že by som bol príkladom hodným nasledovania, ale pretože žijem už mnoho rokov clean (čistý), chcel by som časť svojich skúseností z tejto doby venovať všetkým, ktorí s podobnou závislosťou bojujú, alebo sa s ňou vo svojom okolí stýkajú. Pre mňa nie je veľký rozdiel v tom, či ide o alkohol, lieky alebo drogy. Každý z nás sa snaží nejako riešiť osobné problémy a každý nie je schopný urobiť to spôsobom, ktorý spoločnosť akceptuje. Zdá sa, že v tejto – na úspech programovanej spoločnosti – nie je miesto pre citlivých, psychicky slabých ľudí. Mimo cesty, na ktorej je bežné používanie lakťov a číry egoizmus, zostávajú ľudia, ktorí to nedokážu.
(úryvok)

25) Ku ktorému druhu románu môžeme na základe ukážky 4 priradiť román Žiť, hoci aj na kolenách?

A)
B)
C)
D)

26) Na základe ukážky 4 je najpravdepodobnejšou témou románu Žiť, hoci aj na kolenách

A)
B)
C)
D)

27) V tvorbe ktorého z nasledujúcich autorov prevažuje poézia?

A)
B)
C)
D)

28) Podľa rozprávača v ukážke 4 spoločnosť akceptuje ľudí

A)
B)
C)
D)

29) Kniha Žiť, hoci aj na kolenách sa v 90. rokoch stala bestsellerom. To znamená, že

A)
B)
C)
D)

30) Vypíšte z ukážky 4 slovo, ktoré Jiří Vacek označil za dôvod pre napísanie svojho románu.

Odpoveď:

31) Ktorý slohový postup prevažuje v ukážke 4?

Odpoveď:

32) Ktorým vetným členom je zvýraznené slovo v nasledujúcej vete?
Nikdy som sa nechcel vracať k udalostiam, ktoré ovplyvnili môj život.

Odpoveď:

Ukážka 5

Pri skoku z lietadla dávajte pozor na lakte

Všetko sa musí čo najviac podobať na realitu. Piloti a letušky si cvičia krízové situácie v leteckých simulátoroch. Po sérii tohtoročných leteckých nešťastí sa nič nezmenilo. Skúšobné testy sú nastavené dobre, hovoria piloti.
Letuška sa tvári, akoby to bolo naozaj. „Dáte si niečo na pitie?“ pýta sa so smiechom, hoci obaja vieme, že nič nedostanem.
Zrazu z ničoho nič spadne pred nás maska na dýchanie. Letuška všetkým prikáže, aby si ju nasadili na ústa. Každý pochopil – lietadlo ide k zemi.
Našťastie, v tomto prípade neletíme desaťtisíc metrov nad morom. Nachádzame sa v tréningovom simulátore spoločnosti Turkish Airlines na istanbulskom letisku. V hangári veľkom asi 30 × 20 metrov sú dve „lietadlá“, kde sa pripravujú letušky. „Podobnými cvičeniami musí prejsť každá z nás raz za rok,“ hovorí Burran, ktorá pracuje pre spoločnosť 15 rokov. Cieľom je zopakovať si postupy, ako usmerňovať cestujúcich v kritickej situácii. Práve lietadlo Turkish Airlines odštartovalo tohtoročnú sériu leteckých nešťastí. Vo februári pri pristávaní v Amsterdame havaroval Boeing spoločnosti a zahynulo deväť ľudí.
Náš pád pokračuje. Po chvíli vidíme vychádzať z vetracieho systému dym a za nepriesvitnými oknami sa mihajú červené plamene – simulácia ohňa. V skutočnosti však nič nehorí a všetko ovláda inštruktorka v malej komore.
Letušky nás nabádajú, aby sme si vyzuli topánky. Ženská časť „cestujúcich“ so sukňami si oblieka modrú kombinézu, podobnú montérkam. Tie ženy, čo ju odmietli, zistia jej význam, keď sa na kĺzačke márne snažia udržať sukňu v tolerovaných výškach.
(úryvok)
www.sme.sk, Vasilko, 2009

33) Autorovým cieľom v ukážke 5 bolo

A)
B)
C)
D)

34) Ktorý z nasledujúcich útvarov publicistického štýlu predstavuje ukážka 5?

A)
B)
C)
D)

35) Úvodzovky v poslednom odseku ukážky 5 naznačujú, že

A)
B)
C)
D)

36) Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 5?

A)
B)
C)
D)

37) V ukážke 5 letuška so smiechom položila otázku Dáte si niečo na pitie, pretože

A)
B)
C)
D)

38) Utvorte vlastné podstatné meno ženského rodu od slova Turek a napíšte ho pravopisne správne.

Odpoveď:

39) Napíšte pomenovanie pre zamestnanca-muža, ktorý obsluhuje v lietadle.

Odpoveď:

40) Napíšte datív plurálu podstatného mena séria.

Odpoveď:

Ukážka 6

J. B. P. Moliere – Lakomec

HARPAGON: Takú príležitosť treba bez váhania lapiť za vlasy. Je tu výhoda, akú by som inde darmo hľadal. Pán Anselm je ochotný vziať si Elizu bez vena.
VALÉR: Bez vena?
HARPAGON: Áno, bez vena.
VALÉR: Potom už nevravím ani slova. Vidíte, to je ozaj pádny dôvod. Pred ním len kapitulovať.
HARPAGON: Pre mňa je to znamenitá úspora.
VALÉR: Bezpochyby. Škoda sa škriepiť. Pravda, vaša dcéra môže pripomenúť, že manželstvo je vec oveľa vážnejšia, ako sa zdá. Že v ňom ide o šťastie alebo nešťastie na celý život. Že zväzok, ktorý má trvať až do smrti, treba uzatvárať vždy len s najväčšou opatrnosťou.
HARPAGON: Bez vena.
(úryvok)

41) Ktorá z nasledujúcich možností uvádza Harpagonov dôvod na svadbu v ukážke 6?

A)
B)
C)
D)

42) Harpagon predstavuje v ukážke 6

A)
B)
C)
D)

43) Ktorý typ literárnej postavy predstavuje Harpagon v Molierovej hre Lakomec?

A)
B)
C)
D)

44) V ktorej možnosti je najlepšie vystihnutý význam zvýraznenej vety v ukážke 6?
Pred ním len kapitulovať.

A)
B)
C)
D)

45) V ktorej z nasledujúcich možností je najvýstižnejšie charakterizovaný klasicizmus?

A)
B)
C)
D)

46) Koľko replík z ukážky 6 patrí Valérovi?

Odpoveď:

47) Aký typ vety z hľadiska modálnosti/obsahu predstavuje nasledujúca veta?
Bez vena?

Odpoveď:

48) Ktorý slovný druh predstavuje zvýraznené slovo v nasledujúcej vete? Pravda, vaša dcéra môže pripomenúť, že manželstvo je vec oveľa vážnejšia, ako sa zdá.

Odpoveď:

Ukážka 7

Michal Sťahel – Stará hudba je ako zjavenie

Keď sa človek stretne s violončelistom Michalom Sťahelom (28) a začne sa s ním rozprávať o vážnej hudbe, má chuť utekať do obchodu a kúpiť si nejakú nahrávku. Hovorí, že sa hudby, aj keď život s touto krehkou múzou môže byť niekedy poriadne vyčerpávajúci, asi nikdy nenasýti...
U interpretov vážnej hudby býva zvykom, že začínajú hrať na nástroji veľmi skoro. Kto vás konkrétne zorientoval v hudbe?

Naša rodina je celá muzikantská. Moji obidvaja rodičia spievajú v Slovenskom filharmonickom zbore, starší brat hrá na husliach, a tak bolo celkom prirodzené, že som aj ja už ako malý šesťročný chlapec začal navštevovať hudobnú školu. Brat čoskoro nastúpil ako mimoriadny žiak na konzervatórium, rodičia mi ho tak trochu dávali za vzor, tak som s ním musel držať krok. Dá sa povedať, že som vyrastal akoby za kulisou jeho cvičení, vždy ho bolo doma všade počuť...

O klavírnej virtuozite Franza Liszta či o Paganiniho uhrančivej hre na husliach sa kedysi šírili doslova mýty. Ženy omdlievali na ich koncertoch, zasypávali ich kvetmi... Nie je vám tak trochu ľúto, že vtedajší virtuózi, na rozdiel od tých dnešných, sa doslova považovali za superstars svojej doby?
Ale ja som podobné reakcie ako poslucháč, napríklad niekoľkominútové standing ovations, zažil veľakrát na koncertoch vo Viedni aj v Paríži. Ľudia vedia aj dnes takto búrlivo oceniť svojho obľúbeného operného speváka alebo interpreta.
(úryvok, upravené)
Miau, S. Zalová, 2008

49) Ukážka 7 patrí v rámci publicistického štýlu

A)
B)
C)
D)

50) V prvej časti ukážky 7 Michal Sťahel povedal novinárke, že

A)
B)
C)
D)

51) V ktorej možnosti je uvedený typ komunikácie, ktorá prebiehala medzi autorkou ukážky 7 a Michalom Sťahelom?

A)
B)
C)
D)

52) Ktorá z uvedených možností sa najviac približuje významu vety Dá sa povedať, že som vyrastal akoby za kulisou jeho cvičení z ukážky 7?

A)
B)
C)
D)

53) Podčiarknuté podstatné meno mýty v ukážke 7 je použité vo význame

A)
B)
C)
D)

54) Vypíšte z prvej časti ukážky 7 obrazné pomenovanie, ktorým Michal Sťahel pomenúva hudbu.

Odpoveď:

55)Napíšte pravopisne správne vlastné meno Paganini v tvare lokálu singuláru.

Odpoveď:

56)Vypíšte z tretej časti ukážky 7 synonymum slova súvekí/súdobí.

Odpoveď:

Ukážka 8

Valéria Černegová – Nové obzory

Pre slovenský printový trh je v súčasnosti charakteristický čiastočný prechod na web a stále výraznejšia spolupráca s internetom. Dokonca v prípade menších vydavateľských domov sa prejavuje trend úplného odchodu týždenníkov a mesačníkov do internetového priestoru. Samozrejme, dôvodov je niekoľko: problémy s inzerciou, vysoké náklady a naopak nízka rentabilita. Internetová stránka má oproti nákladom na tlač magazínov navrch. Interaktivita, inovatívnosť a v neposlednom rade nízka nákladovosť sú výhodami, ktoré nové médiá poskytujú. Dianie na printovom trhu v roku 2007 ovplyvnil vstup prvého bezplatného denníka a rast denníka Plus jeden deň. Bezplatný Denník 24 však po niekoľkých mesiacoch ukončil svoje vydávanie, a tak je namieste otázka, či je slovenský printový trh pripravený na rozvoj tohto nového segmentu z hľadiska výdavkov na reklamu v takomto type periodika. Minulý rok slovenské denníky stagnovali, magazíny zaznamenali dvojciferný vzrast. Dôvodom je väčšia orientácia čitateľov na internetové stránky printových médií ako na samotnú tlačenú podobu denníkov a magazínov.
(úryvok, upravené)

57) Novým segmentom nazvala autorka ukážky 8

A)
B)
C)
D)

58) V ktorej možnosti je uvedené tvrdenie vyplývajúce z ukážky 8?

A)
B)
C)
D)

59) Ktorý slohový postup prevažuje v ukážke 8?

A)
B)
C)
D)

60) Pod vysokými nákladmi treba v ukážke 8 rozumieť

A)
B)
C)
D)

61) Ktoré z nasledujúcich podstatných mien má v genitíve singuláru koncovku -u?

A)
B)
C)
D)

62) Určte druh zvýraznenej vety z ukážky 8 podľa zloženia. Pre slovenský printový trh je v súčasnosti charakteristický čiastočný prechod na web a stále výraznejšia spolupráca s internetom.

Odpoveď:

63) Podľa ktorého vzoru sa skloňuje podstatné meno médium?

Odpoveď:

64) Vypíšte z prvej vety ukážky 8 slovo, v ktorom je spoluhláska slabikotvornou.

Odpoveď:


TIMMER TIMMER