Zmaturujem.sk

Maturita z Nemčiny

Aplikácie

Adobe Reader pre iOS
Adobe Reader pre Android


2015

pdf  Test Nemecký jazyk B1
pdf  Test Nemecký jazyk B2
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B1
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B2
pdf  Téma Nemecký jazyk B1
pdf  Téma Nemecký jazyk B2
music  Listening Nemecký jazyk B1
music  Listening Nemecký jazyk B2

2014

pdf  Test Nemecký jazyk B1
pdf  Test Nemecký jazyk B2
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B1
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B2
pdf  Téma Nemecký jazyk B1
pdf  Téma Nemecký jazyk B2
music  Listening Nemecký jazyk B1
music  Listening Nemecký jazyk B2

2013

pdf  Test Nemecký jazyk B1
pdf  Test Nemecký jazyk B2
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B1
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B2
pdf  Téma Nemecký jazyk B1
pdf  Téma Nemecký jazyk B2
music  Listening Nemecký jazyk B1
music  Listening Nemecký jazyk B2

2012

pdf  Test Nemecký jazyk B1
pdf  Test Nemecký jazyk B2
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B1
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B2
pdf  Téma Nemecký jazyk B1
pdf  Téma Nemecký jazyk B2
music  Listening Nemecký jazyk B1
music  Listening Nemecký jazyk B2

2011

pdf  Test Nemecký jazyk B1
pdf  Test Nemecký jazyk B2
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B1
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B2
pdf  Téma Nemecký jazyk B1
pdf  Téma Nemecký jazyk B2
music  Listening Nemecký jazyk B1
music  Listening Nemecký jazyk B2

2010

pdf  Test Nemecký jazyk B1
pdf  Test Nemecký jazyk B2
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B1
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B2
pdf  Téma Nemecký jazyk B1
pdf  Téma Nemecký jazyk B2
music  Listening Nemecký jazyk B1
music  Listening Nemecký jazyk B2

2009

pdf  Test Nemecký jazyk B1
pdf  Test Nemecký jazyk B2
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B1
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B2
pdf  Téma Nemecký jazyk B1
pdf  Téma Nemecký jazyk B2
music  Listening Nemecký jazyk B1
music  Listening Nemecký jazyk B2

2008

pdf  Test Nemecký jazyk B
pdf  Test Nemecký jazyk A
pdf  Odpovede Nemecký jazyk B
pdf  Odpovede Nemecký jazyk A
pdf  Téma Nemecký jazyk B
pdf  Téma Nemecký jazyk A
music  Listening Nemecký jazyk B
music  Listening Nemecký jazyk A

 Autorom testov je Národny ústav certifikovaných merani vzdelávania (NÚCEM).