Zmaturujem.sk

Maturita z Francúzštiny

Aplikácie

Adobe Reader pre iOS
Adobe Reader pre Android


2015

pdf  Test Francúzsky jazyk B1
pdf  Test Francúzsky jazyk B2
pdf  Odpovede Francúzsky jazyk B1
pdf  Odpovede Francúzsky jazyk B2
pdf  Téma Francúzsky jazyk B1
pdf  Téma Francúzsky jazyk B2
music  Listfjing Francúzsky jazyk B1
music  Listfjing Francúzsky jazyk B2

2014

pdf  Test Francúzsky jazyk B1
pdf  Test Francúzsky jazyk B2
pdf  Odpovede Francúzsky jazyk B1
pdf  Odpovede Francúzsky jazyk B2
pdf  Téma Francúzsky jazyk B1
pdf  Téma Francúzsky jazyk B2
music  Listfjing Francúzsky jazyk B1
music  Listfjing Francúzsky jazyk B2

2013

pdf TEST Francúzsky jazyk B1
pdf TEST Francúzsky jazyk B2
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B1
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B2
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B1
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B2
music LISTENING Francúzsky jazyk B1
music LISTENING Francúzsky jazyk B2


2012

pdf TEST Francúzsky jazyk B1
pdf TEST Francúzsky jazyk B2
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B1
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B2
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B1
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B2
music LISTENING Francúzsky jazyk B1
music LISTENING Francúzsky jazyk B2


2011

pdf TEST Francúzsky jazyk B1
pdf TEST Francúzsky jazyk B2
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B1
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B2
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B1
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B2
music LISTENING Francúzsky jazyk B1
music LISTENING Francúzsky jazyk B2


2010

pdf TEST Francúzsky jazyk B1
pdf TEST Francúzsky jazyk B2
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B1
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B2
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B1
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B2
music LISTENING Francúzsky jazyk B1
music LISTENING Francúzsky jazyk B2


2009

pdf TEST Francúzsky jazyk B1
pdf TEST Francúzsky jazyk B2
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B1
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B2
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B1
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B2
music LISTENING Francúzsky jazyk B1
music LISTENING Francúzsky jazyk B2


2008

pdf TEST Francúzsky jazyk A
pdf TEST Francúzsky jazyk B
pdf TEST Francúzsky jazyk C
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk A
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk B
pdf ODPOVEDE Francúzsky jazyk C
pdf TÉMA Francúzsky jazyk A
pdf TÉMA Francúzsky jazyk B
pdf TÉMA Francúzsky jazyk C
music LISTENING Francúzsky jazyk A
music LISTENING Francúzsky jazyk B
music LISTENING Francúzsky jazyk c

 Autorom testov je Národny ústav certifikovaných merani vzdelávania (NÚCEM).