Zmaturujem.sk

Maturita zo Slovenčiny

Aplikácie

Adobe Reader pre iOS
Adobe Reader pre Android


2015

pdf  Test Slovenský jazyk a literatúra
pdf  Test Slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a slovenská literatúra


2014

pdf  Test Slovenský jazyk a literatúra
pdf  Test Slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a slovenská literatúra


2013

pdf  Test Slovenský jazyk a literatúra
pdf  Test Slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a slovenská literatúra

2012

pdf  Test Slovenský jazyk a literatúra
pdf  Test Slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a slovenská literatúra

2011

pdf  Test Slovenský jazyk a literatúra
pdf  Test Slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a slovenská literatúra

2010

pdf  Test Slovenský jazyk a literatúra
pdf  Test Slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a slovenská literatúra

2009

pdf  Test Slovenský jazyk a literatúra
pdf  Test Slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a literatúra
pdf  Odpovede slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a slovenská literatúra

2008

pdf  Test Slovenský jazyk a literatúra A
pdf  Test Slovenský jazyk a slovenská literatúra A
pdf  Test Slovenský jazyk a literatúra B
pdf  Test Slovenský jazyk a slovenská literatúra B
pdf  Odpovede slovenský jazyk a literatúra A
pdf  Odpovede slovenský jazyk a slovenská literatúra A
pdf  Odpovede slovenský jazyk a literatúra B
pdf  Odpovede slovenský jazyk a slovenská literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a slovenská literatúra

2007

pdf  Test s odpoveďami Slovenský jazyk a literatúra A
pdf  Test s odpoveďami Slovenský jazyk a slovenská literatúra A
pdf  Test s odpoveďami Slovenský jazyk a literatúra B
pdf  Test s odpoveďami Slovenský jazyk a slovenská literatúra B
pdf  Témy slovenský jazyk a literatúra
pdf  Témy slovenský jazyk a slovenská literatúra

 Autorom testov je Národny ústav certifikovaných merani vzdelávania (NÚCEM).