Zmaturujem.sk

Maturita z Angličtiny

Aplikácie

Adobe Reader pre iOS
Adobe Reader pre Android


2015

pdf  Test Anglický jazyk B1
pdf  Test Anglický jazyk B2
pdf  Odpovede Anglický jazyk B1
pdf  Odpovede Anglický jazyk B2
pdf  Téma Anglický jazyk B1
pdf  Téma Anglický jazyk B2
music  Listening Anglický jazyk B1
music  Listening Anglický jazyk B2

2014

pdf  Test Anglický jazyk B1
pdf  Test Anglický jazyk B2
pdf  Odpovede Anglický jazyk B1
pdf  Odpovede Anglický jazyk B2
pdf  Téma Anglický jazyk B1
pdf  Téma Anglický jazyk B2
music  Listening Anglický jazyk B1
music  Listening Anglický jazyk B2

2013

pdf  Test Anglický jazyk B1
pdf  Test Anglický jazyk B2
pdf  Odpovede Anglický jazyk B1
pdf  Odpovede Anglický jazyk B2
pdf  Téma Anglický jazyk B1
pdf  Téma Anglický jazyk B2
music  Listening Anglický jazyk B1
music  Listening Anglický jazyk B2

2012

pdf  Test Anglický jazyk B1
pdf  Test Anglický jazyk B2
pdf  Odpovede Anglický jazyk B1
pdf  Odpovede Anglický jazyk B2
pdf  Téma Anglický jazyk B1
pdf  Téma Anglický jazyk B2
music  Listening Anglický jazyk B1
music  Listening Anglický jazyk B2

2011

pdf  Test Anglický jazyk B1
pdf  Test Anglický jazyk B2
pdf  Odpovede Anglický jazyk B1
pdf  Odpovede Anglický jazyk B2
pdf  Téma Anglický jazyk B1
pdf  Téma Anglický jazyk B2
music  Listening Anglický jazyk B1
music  Listening Anglický jazyk B2

2010

pdf  Test Anglický jazyk B1
pdf  Test Anglický jazyk B2
pdf  Odpovede Anglický jazyk B1
pdf  Odpovede Anglický jazyk B2
pdf  Téma Anglický jazyk B1
pdf  Téma Anglický jazyk B2
music  Listening Anglický jazyk B1
music  Listening Anglický jazyk B2

2009

pdf  Test Anglický jazyk B1
pdf  Test Anglický jazyk B2
pdf  Odpovede Anglický jazyk B1
pdf  Odpovede Anglický jazyk B2
pdf  Téma Anglický jazyk B1
pdf  Téma Anglický jazyk B2
music  Listening Anglický jazyk B1
music  Listening Anglický jazyk B2

2008

pdf  Test Anglický jazyk B1
pdf  Test Anglický jazyk B2
pdf  Odpovede Anglický jazyk B1
pdf  Odpovede Anglický jazyk B2
pdf  Téma Anglický jazyk B1
pdf  Téma Anglický jazyk B2
music  Listening Anglický jazyk B1
music  Listening Anglický jazyk B2

 Autorom testov je Národny ústav certifikovaných merani vzdelávania (NÚCEM).