Vitajte na stránkach zmaturujem.sk

Na tejto stránke nájdete nie len termíny na maturitu, PDF a listening maturitných testov, ale aj online testy na maturitu s okamžitým vyhodnotením priamo na webe.
 
Verím, že Vám to pomôže a zmaturujete jednoducho a bez problému.

NOVINKY

Reklama
Naše Logo
Pridajte si naše logo na Vašu stránku!
Zmaturujem
Externá písomná maturita 201511:14
06.02.2016

Termíny maturitnej skúšky

Riadny termín

18. marca 2015 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
19. marca 2015 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
20. marca 2015 (štvrtok) – v predmete matematika,
21. marca 2014 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.


Náhradný termín

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 14. – 17. apríla 2015. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.


Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v jednotlivých školách zodpovedajú riaditelia škôl.
Krajský školský úrad určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 19. mája 2015 do 6. júna 2015.Cieľové požiadavky na študentov

pdf  Anglický jazyk B1
pdf  Anglický jazyk B2
pdf  Francúzsky jazyk B1
pdf  Francúzsky jazyk B2
pdf  Nemecký jazyk B1
pdf  Nemecký jazyk B2
pdf  Ruský jazyk B1
pdf  Ruský jazyk B2
pdf  Slovenský jazyk a literatúra
pdf  Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Témy, odpovede a testy postupne pridávame do ich sekcií (po ich zverejnení).

Ďalšie informácie o maturite 2015 sú uvedené na www.nucem.sk

Autorom testov je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).