Vitajte na stránkach zmaturujem.sk

Na tejto stránke nájdete nie len termíny na maturitu, PDF a listening maturitných testov, ale aj online testy na maturitu s okamžitým vyhodnotením priamo na webe.
 
Verím, že Vám to pomôže a zmaturujete jednoducho a bez problému.

NOVINKY

Reklama
Naše Logo
Pridajte si naše logo na Vašu stránku!
Zmaturujem

Riadny termín

15. marca 2016 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
16. marca 2016 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
17. marca 2016 (štvrtok) – v predmete matematika,
18. marca 2016 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.


Náhradný termín

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 12. – 15. apríla 2016. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.


Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v jednotlivých školách zodpovedajú riaditelia škôl.


Témy, odpovede a testy postupne pridávame do ich sekcií po ich zverejnení.


Ďalšie informácie o maturite 2015 sú uvedené na www.nucem.sk

Autorom testov je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Zobrazení: 5801

Riadny termín

17. marca 2015 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
18. marca 2015 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
19. marca 2015 (štvrtok) – v predmete matematika,
20. marca 2015 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.


Náhradný termín

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 14. – 17. apríla 2015. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.


Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v jednotlivých školách zodpovedajú riaditelia škôl.
Krajský školský úrad určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 19. mája 2015 do 6. júna 2015.


Témy, odpovede a testy postupne pridávame do ich sekcií po ich zverejnení.


Ďalšie informácie o maturite 2015 sú uvedené na www.nucem.sk

Autorom testov je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Zobrazení: 6344

Riadny termín

18. marca 2014 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
19. marca 2014 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
20. marca 2014 (štvrtok) – v predmete matematika,
21. marca 2014 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.


Náhradný termín

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 11. – 16. apríla 2014. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.


Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v jednotlivých školách zodpovedajú riaditelia škôl.
Krajský školský úrad určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 19. mája 2014 do 6. júna 2014.


Témy, odpovede a testy postupne pridávame do ich sekcií po ich zverejnení.


Ďalšie informácie o maturite 2014 sú uvedené na www.nucem.sk

Autorom testov je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Zobrazení: 6052

Od 15. do 29. augusta prebiehala súťaž pôvodne o 8 hier, no pár dní pred jej ukončením, boli do súťaže pridané ďalšie dve hry, a tak bol aj počet výhercov zvýšený zo štyroch na päť.
Dňa 30. augusta bolo vyžrebovaných 5 výhercov, z ktorých, každý vyhral dve hry.

Zoznam výhercov nájdete vo vnútri tejto novinky.

Zobrazení: 4178
TECHNICKÉ INFORMÁCIE15:10
05.01.2014

5. januára 2014 - opravená väčšina chýb pri prehliadaní cez IE 8 a IE 9 (doporučujeme IE 10 +)
3. januára 2014 - opravené nefunkčné zobrazenie odoslaných výsledkov z testov
31. decembra 2013 - opravené nefunkčné vyhodnotenie testov
8. októbra 2013 - po skončení odpočtu pri teste sa test odošle k vyhodnoteniu, taktiež bola pridaná možnosť pozastaviť odpočet pri teste kliknutím na hodiny
7. marca 2013 - opravený nesprávny výpočet percent v testoch z Angličtiny a Nemčiny.
16. februára 2013 - hľadáme moderátora na našu FB stránku.
27. mája 2012 - opravené nefunkčné audio v anglických online testoch.

Zobrazení: 3493